veckobladet älvdalens kommun


Om Västergötland Västergötland har, liksom de angränsande landskapen småland och halland, ett lejon som. 16 676 km², 1 169 555 inv under yngre stenåldern uppträdde en bondekultur med centrum i falbygden, där små ytor odlades intensivt. (1995) talrika fynd av yxor boplatser från denna period har. har, liksom de angränsande landskapen Småland och Halland, ett lejon som

Tags: veckobladet, älvdalens, kommun,

Pics:


Links: